Kontakt

Ovde smo:


Samostalni sindikat šumarstva i prerade drveta Srbije

Sedište: Dečanska 14/7 "Stari grad,Beograd
E- mail: zoranrdmn@gmail.com, sindikat.sumarstva@sindikat.rs
Predsednik: Radomir Stević
Sekretar: Zoran Radoman
Telefon: (+381)11 3234-697


Budimo u kontaktu