O nama

1.maj2018.

Samostalni sindikat šumarstva i prerade drveta Srbije

Samostalni sindikat šumarstva i prerade drveta Srbije je reprezentativni sindikat za delatnost šumarstva i prerade drveta, osnovan 14.avgusta 1991.godine. Rešenjem Ministarstva za rad,boračka i socijalna pitanja dokazao je svoju reprezentativnost rešenjem broj 110-00-471/2006-02 od 15.06.2006. godine i rešenjem broj 110-00-1531/2009-02 od 25.12.2009.godine, shodno članovima 220 i 231 Zakona o radu R.S.(Službeni glasnik R.S. broj 24/05). Član je međunarodne sindikalne asocijacije BWI- (Building and wood industry) od decembra 2005.godine.

OSNOVNI PODACI
Ime: Samostalni sindikat šumarstva i prerade drveta Srbije
Sedište: Dečanska 14 "Stari grad,Beograd
E- mail:
zoranrdmn@gmail.com, sindikat.sspds@gmail.com
Predsednik: Radomir Stević
Sekretar: Zoran Radoman
PIB: 101820847
Matični broj: 6198287


Organi Sindikata

  PREPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA    
Radomir Stević Oliver Panajotović Veroljub Galjak Dušanka Jovičić Bojan Stanimirović
Zoran Radoman Goran Bojanić Aleksandar Eraković Ivan Kovač Gordana Živković
Petar Nećak Velizar Petrović Nebojša Purtić Biljana Milenković Miljana Županjac
Aleksandra Stojković Dragomir Rvović Miša Markuš Aleksandar Milošević Gordana Stamenković
Dejan Mitrović Radoje Šćekić Gordana Đorđević Zlatko Grujić Svetlana Stanković
Goran Momčilović Nikola Simončević Miroljub Sekulić Bora Davidović Igor Anđelković
  Dušanka Jovičić

Organi Sindikata

  PREDSEDNIŠTVO RO SINDIKATA ČLANOVI VEĆA SSSS
Radomir Stević Zoran Radoman Petar Nećak Radomir Stević Miroljub Sekulić
Miroljub Sekulić Bora Davidović Aleksandra Stojković   Svetlana Stanković
Miljana Županjac        
  STATUTARNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Aleksandar Milivojević Marko Glavinić Rade Petronijević Mikica Obradović Nenad Novaković
  SEKCIJA ŽENA SEKCIJA MLADIH
  Aleksandra Stojković   Miljana Županjac