субота, 21 маја, 2022

Poseta privatnim preduzećima u okviru BWI projekta

Poseta privatnim preduzećima „Šamarica-trade“ i „Runolist“u okviru Projekta sa BWI – sindikalno organizovanje radnika iz privatnog sektora
Sekretar ROS Zoran Radoman ičlan Republičkog odbora Miljana Županac posetili su 27. septembra privatnu pilanu „Šamarica – trade“ u Rumenki, gde su razgovarali sa direktorom i vlasnikom pilane.
Pilana „Šamarica – trade“ je odabrana za posetu, jer je to jedno od retkih privatnih preduzeća koje poseduje sertifikat kojim se potvrđuje da je poslovni objekat u grupi preduzeća sa najboljom bonitetnom ocenom u Srbiji.
Posle obilaska pogona za proizvodnju i razgovora sa radnicima uverili smo se da preduzeće posluje na zdravim principima i da se radnicima redovno isplaćuju zarade. Upoznali smo vlasnika ove pilane sa radom našeg sindikata. Naišli smo na veliko razumevanje i dogovorili smo da se saradnja nastavi i da sledeći put konkretizujemo našu saradnju.
U nastavku dana posetili smo još jedno privatno preduzeće „Runolist“, koje se bavi proizvodnjom paleta, rezane građe i prodajom ogreva. U razgovoru sa vlasnikom preduzeća saznali smo da je odnos sa radnicima vrlo korektan, da se zarade isplaćuju bez i dana kašnjenja. Problemi su oko visokih kamata banaka i nedostatka sluha države za potrebe malih preduzeća. Potrebno je i manjim sistemima pomoći kroz subvencioniranje i povoljne kredite kako bi se likvidnost zadržala, a time i stabilna radna mesta. Obećali smo da ćemo kao sindikat pomoći da se preko nas apel poslodavac čuje. Pružena ruka sindikata privredi i poslodavcima je prihvaćena i ostaje da našu saradnju nastavimo kako bi poslodavci imali što bolje uslove za rad, a naši radnici zadovoljni uslovima rada i zaradom.

Related posts