субота, 21 маја, 2022

Sastanak projektnog savetnog odbora BWI

Konferenciji su prisustvovali u ime našeg sindikata sekretar Zoran Radoman i Petar Nećak predsednik JSO JP „Srbijašume“.
Internacionala radnika građevinarstva i drvne industrije je uputila poziv Samostalnom sindikatu šumarstva i prerade drveta Srbije, kao članu BWI-a, da u Istambulu od 2. do 5. oktobra prisustvuje Projektnom savetodavnom odboru za Pan Evropu. Takođe, poziv je upućen i za konferenciju BWI o inovativnom sindikalizmu, koja se održava nakon završetka sastanka Projektnog odbora.
Prvog dana se okupilo 15 odabranih predstavnika iz šumarstva, drvne industrije i građevinarstva iz regiona Pan Evrope, koji učestvuju u Projektu sa predstavnicima švedskog sindikata i BWI. Cilj sastanka je bio da se izvrši nadzor i procena uspešnosti sprovođenja Projekta zasnovanog na izveštajima sindikata koji u njemu učestvuju.
Sekretar Samostalnog sindikata šumarstva i prerade drveta Srbije Zoran Radoman je na sastanku izneo šta je sve naš sindikat učinio do sada i šta se u budućnosti od Projekta očekuje. On je izložio aktivnosti u okviru deset pitanja koja je BWI postavio.
Održivi razvoj šumarstva i drvne industtrije, organizovanje radnika iz privatnog sektora, privlačenje mladih u sindikat, kao i bezbednost i zdravlje na radu u sektoru šumarstva i drvne industrije. Istaknuto je da je urađeno dosta, ali da mora još više.
U uslovima kada globalizacija i neoliberalna doktrina sve više umanjuju prava radnika u Srbiji, kao i da naša država „žmuri“ na kršenje zakonskih prava i konvencija MOR, teško je održati prava naših članova. Tome doprinosi i trend fleksibilnog načina zapošljavanja radnika ( angažovanje na privremene i povremene poslove itd. ) i zapošljavanje radnika preko agencija.
Rečeno je još da sindikat mora da organizuje svoje redove na bolji i efikasniji način, te da se profesionalizuje rad u sindikatu, kako bi bio sposoban da se odupre moćnim poslodavcima, multinacionalnim kompanijama i uspostavi ravnopravan socijalni dijalog sa državom, koja bi tako uvažavala stavove sindikata, a ne da ih ignoriše.
Drugog i trećeg dana održana je konferencija o inovativnom sindikalizmu, na kojoj su učesnici predložili strategiju delovanja sindikata u budućnosti.
U raspravi su učestvovali predstavnici više od 20 zemalja iz Evrope ( Azerbejdžan, Kazahstan, Moldavija, Ukrajina, Ukrajina, Švajcarska, Nemačka, Švedska, Rusija itd), ali i iz regiona (Makedonija, Hrvatska, BiH, Crna Gora ).
Objavljene su četiri studije, istraživanja i ekspozei na temu inovativnog sindikalizma. Formirane su četiri radne grupe koje su podnosile izveštaje na konferenciji o najbitnijim strateškim pitanjima.
Sekretar Zoran Radoman je učestvovao u radu prve grupe, dok je Petar Nećak, predsednik JSO J.P. „Srbijašume“ bio učesnik druge grupe.
Napravljen je izveštaj o radu u grupama koji će ući u radni materijal i biti sastavni deo ciljeva i aktivnosti za regionalni plan za Evropu 2018 – 2021.
Sekretar
Zoran Radoman

Related posts