субота, 21 маја, 2022

Evropska regionalna Konferencija BWI

Sekretar Zoran Radoman i Aleksandra Stojković u Evropskom regionalnom Komitetu BWI 2018-2022.

Adana, Turska
Više od 70 delegata iz 43 BWI filijale u 27 zemalja okupilo se u Adani od 12. – 14. decembra 2018. godine, gde je održana Evropska regionalna Konferencija BWI, na kojoj su održani izbori za Evropski komitet BWI-a za mandatni period 2018. – 2022.
Da podsetimo, poslednji izbori za Evropski komitet održani su u Dablinu 2014. godine. Naš sindikat u Adani je predstavljao predsednik JSO JP „Srbijašume“ Petar Nećak.
Nakon pozdravnog govora domaćina Ramazana Agara, predsednika YOLI – IS – najvećeg turskog sindikata, te i potpredsednika BWI-a za Evropu Johana Lindholma pristupilo se usvajanju Dnevnog reda i zapisnika sa Konferencije u Dablinu. Zatim su izabrane Verifikaciona i Izborna komisija, ali i podnet Izveštaj o aktivnostima u predhodnom mandatnom periodu. Otvorrena je i diskusija o sindikalnoj perspektivi Evropske unije i samoj budućnosti Evrope, gde je moderator i izlagač bio Johan Danielsson iz Švedske.
Podnet je izveštaj o plaćanju članarine i Finansijski izveštaj, a onda i Strateški plan za period 2018-2022.
Posle izveštaja objavljeni su rezultati izbora za Evropski regionalni Komitet, kao i za Ženski komitet. U sastav Komiteta su pored kolega iz Hrvatske, Slovenije i Makedonije ušli i naši predstavnici.
Sekretar Zoran Radoman je ušao u sastav Evropskog regionalnog Komiteta, a predsednica Sekcije žena Aleksandra Stojković ostala je član Regionalnog Ženskog komiteta. Oni će biti predstavnici Grupe 10 u Regionalnom odboru za mandatni period 2018 – 2022.
Johan Linaholm ostaje predsednik, a Ramazan Agar izabran je za potpredsednika Evropskog regionalnog Komiteta.
Izbori za Evropski regionalni odbor mladih biće održani polovinom 2019. godine.
Zaključak je da svi zajedno u narednom periodu uložomo napore u borbi za pravedniju demokratsku i socijalnu Evropu.
U sklopu Konferencije organizovana je poseta izbegličkom kampu sa 6.200 kontejnera u koje je smešteno više od 35.000 izbeglica.

Related posts