субота, 21 маја, 2022

Protiv nasilja nad ženama !

Radionica u sklopu ovogodišnje kampanje BWI: „Snaga ženama: zaustavite rodno zasnovano nasilje“ organizovao je 16. i 17. marta 2019. sindikat SGIP u saradnji sa BWI u hotelu Granit „Ohrid, Republika Makedonija.
Ovoj vrlo zanimljivoj radionici odazvalo se više od 90 sindikalnih koleginica našeg regiona (Makedonija, Hrvatska, Srbija, Republika Srpska), koje su u ta dva dana razmenile iskustva i primere dobre prakse. Troškove smeštaja i ishrane snosio je SGIP.
U ime Sindikata Šumarstva i prerade drveta Srbije seminaru je prisustvovala Biljana Milenković iz JP „Srbija šume“, Šumsko gazdinstvo Leskovac.

Related posts