недеља, 26 јуна, 2022

Ministarstvo životne sredine: Sindikalne organizacije nisu obveznici plaćanja naknade

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da sindikalne organizacije nisu u obavezi da plaćaju naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.
U odgovoru na dopis Saveza samostalnih sindikata Srbije, resorno ministarstvo je dalo mišljenje da sindikalne organizacije nisu obveznici plaćanja naknade, osim u slučaju da obavljanjem delatnosti ostvaruju prihod.
Svi predlozi i sugestije koji su dati u pravcu poboljšanja teksta Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaju obavljanjem aktivnosti, kojima se poštuje princip zaštite i unapređivanja životne sredine i princip pravičnosti, biće prihvaćeni, a nakon dobijanja saglasnosti za započinjanje postupka izmena i dopuna Uredbe, novi tekst biće upućen vladi na usvajanje, navodi se u dopisu Minstarstva.
SSSS je još 24. jula prošle godine, u dopisu predsednici Vlade Srbije i tom ministarstvu, predložio izmenu i dopunu Uredbe, zahtevajući da se iz nje izuzme delatnost sindikata.
Predlog je obrazložen činjenicom da se sindikalne organizacije ne registruju u Agenciji za privredne registre, već upisom u Registar sindikalnih organizacija koji se vodi kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Sindikalne organizacije se, kao interesne organizacije zaposlenih, angažuju na zaštiti, ostvarivanju i unaprećenju prava na rad i po osnovu rada zaposlenih i njihovog materijalnog, socijalnog i društvenog položaja. Na osnovu ovakve delatnosti, SSSS je ocenio da ne postoji ni jedan razlog da se sindikalne organizacije i delatnost sindikata svrstaju u pravna lica, čija aktivnost ima negativni uticaj na životnu sredinu.

Related posts