недеља, 26 јуна, 2022

Tekst SSŠPDS povodom Međunarodnog dana šuma 21.mart

Светски дан шума обележава се 21. марта. Овај датум је установљен још 1971. године, када се обележавао као Дан шума, и то на иницијативу Европске  конфедерације шумарства и пољопривреде, како би се указало на значај дрвећа и истакле бројне користи шумске вегетације.

Шуме представљају један од најсложенијих екосистема на земљи и драгоцени природни ресурс од изузетног значаја за човека, али и за укупни биодиверзитет. Њихово претерано коришћење довело је до константног смањивања површина под шумом и до деградације животне средине. Обнављање шумских екосистема и повећавање територије под шумом један је од основних предуслова за очување здраве животне средине .
Самостални синдикат шумарства и прераде дрвета Србије ,као репрезентативни синдикат за грану шумарства на територији Републике Србије жели да укаже на значај очувања шума и правилан приступ искоришћавању шума,са економског ,социјалног и еколошког аспекта. Сведоци смо некотролисане сече шуме у корист интереса појединаца ,која не иде у прилог ни држави , ни друштву.Тиме се одузима право на коришћење шума и будућим генерацијама ,а смањује се   и  могућност запошљавања  .Такође,  на овај дан,морамо инсистирати на достојанствен рад шумарских радника,на њихово право на социјалну и здравствену заштиту и примену безбедносних мера ради превенције радне инвалидности.
Треба подсетити и на ланац одговорности у процесу од сече до финалног производа ,које се регулише FSC стандардом (одрживо газдовање шумама).Овај сертификат ,који гарантује да се ,ако се не  поштују радна права шумског радника,не може бити издат послодавцу.То је и услов МОР -а од ове године да се за издавање сертификата у шумарству морају поштовати 8 конвенција МОР-а  о раду и синдикалном организовању.
Пошумљавање ,смањење сиве економије ,заштита шума од пожара,екологија,утицај шума на климатске промене  су још неки од сегмената у коме  учествују радници у шумарству ,тако да је то сасвим довољно да  шумама и шумарским радницима дамо посебан значај у нашем друштву.

Related posts