недеља, 26 јуна, 2022

Zakon o sezonskim poslovima

Na incicijativu SSS I granskih sindikata povucen i dat na doradu predlog zakona o sezonskim poslovima, koji je u sindikatu ostro osudjen, kao diskrimnatorski i da se preko NALED-a gura zakon, koji ponistava zakon o radu i druge zakone, koji regulisu radne odnose.

 

Naled, radnici na pojedn.poslovima, tacka 9

MISLJENJE- Zakon o pojednostavljenom radu, tacka 9

Nacrt Zakona o pojedn.radnom angazovanju sa komentarima sluzbe SSSS, tacka 9

Related posts