субота, 21 маја, 2022

Dopis Sindikatu Nacionalnog parka Tara

Povodom pregovora oko potpisivanja novog Kolektivnog ugovora u J.P. Nacionalni park „Tara“ sindikalna organizacija se obratila za pomoc SSŠPDS.U prilogu je odgovor na dopis u kojem je napravljena strucna analiza , zarada i inflacije u Republici Srbiji u proteklih 6 godina,kao logistika Sindikatu Nacionalnog parka „Tara“ u pregovaranju oko povecanja zarade .

Related posts