субота, 21 маја, 2022

Održan važan sastanak u JP Vojvodinašume

Odrzan je sastanak u sedistu sumskog gazdinstva Novi Sad sa predstavnicima sindikata JP Vojvodinasume.Prisutnii su bili predsednik Zoran Radoman i predsednici sindikata u JP Vojvodinasume, Miljana Zupanjac,-S.G.Novi Sad, Ivan Kovac S.G Sombor Augustin Lucijan SG Banat-Pancevo i Svetlana Obucina SG Sremska Mitrovica. Razgovaralo se o poboljsanju radne verzije teksta Kolektivnog ugovora.Kao strucni konsultant razgovorima je prisustvovao doktor ekonomskih nauka Vukoica Scekic,inace strucnjak za oblast Kolektivnog pregovaranja.Dogovoreno je da se donese Platforma za pregovore sa poslodavcem.Razgovori sa poslovodstvom se nastavljaju 7.jula, nakon cega ce se znati kojii predlozi i sugestije su prihvaceni i usaglaseni,pa ce ,u zavisnosti od rezultata pregovora doci do novog sastanka sindikata.

Related posts