субота, 21 маја, 2022

Položaj žena u sindikatima

Семинар „ РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У СВЕТУ РАДА“ одржан је у периоду од 25.10.-27.10.2021. године у Новом Бечеју у организацији Савеза самосталних синдиката града Новог Сада и општина и Секције жена СССНС уз подршку Олоф Палме Центра. Представљено је истраживање које је спровело Удружење грађанки „ FemPlatz“ уз подршку OEBS 2020/2021. године а тиче се сагледавања положаја жена у Србији у Синдикатима као и предлози за унапређење права жена и родне равноправности у синдикатима. Председница секције жена СССНС Мирослава Недељков причала је о положају жена у синдикату, док су се учеснице представиле и изнеле своја искуства у достадашњем синдикалном раду. Тему „ Родна равноправност – наталитет и синдикати“ презентовао је Миодраг Пантовић – Европска конфедерација синдиката На скупу је учествовала и Миљана Жупањац, председница ЈСО ЈП „Војводинашуме“ и изнела своја досадашња искуства у синдикалном раду за што већа права радника.

Related posts