Ponedjeljak, 21 Juna, 2021

Vesti

Održana sednica ROS šumarstva i prerade drveta Srbije.

10.jun 2021. U prilogu je dnevni red sednice. 1.POZIV-ZA-SEDNICU-ROS-10.jun_.pdf

AGENDA ZA SEMINAR SINDIKATA ŠUMARSTVA 9 I 10 JUN

*Sindikat pripremlјen za budućnost* *jun 2021, Srbija* Opšte okolnosti Sindikalni pokret u Srbiji nalazi se na rask...